Available courses

Szkolne zasoby edukacyjne rozszerzone o zagadnienia infotechniczne współczesnego świata.

Kurs e-learningowy z Organizacji Pracy w Hotelarstwie

Przygotowanie do egzaminu zawodowego