Available courses

Eksperyment - moderatorzy wybrani spośród uczniów

Obsługa Informatyczna w Hotelarstwie - działania "infotechniczne" w obiektach hotelarskich.

Szkolne zasoby edukacyjne rozszerzone o zagadnienia infotechniczne współczesnego świata.

Kurs e-learningowy z Organizacji Pracy w Hotelarstwie

Przygotowanie do egzaminu zawodowego

Kurs z zakresu ogólnych wiadomości z Informatyki i dziedzin pokrewnych.

Kurs e-learningowy z przedmiotów:

- Wyposażenie Zakładów Gastronomicznych

- Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii